سازمان فضایی ایران در جهت سهولت دسترسی به داده ها و تصاویر ماهواره های سنجش از دور، اعطای مجوز به کسب و کارهای نوپا و بخش خصوصی را در دستور کار قرار داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از سازمان فضایی ایران، هادی جلیلی مدیرکل توسعه کسب و کارهای فضاپایه در این سازمان اظهار داشت: سازمان فضایی ایران توسعه دو سامانه رابط دسترسی به داده ها و تصاویر را با اعطای مجوز به کسب وکارهای نوپا و بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده است. وی ادامه داد: به منظور سهولت دسترسی به داده ها و تصاویر جهت توسعه و عرضه خدمات سنجش از دور در نظر است این رابط های دسترسی، از راه عرضه خدمات مناسب و کاربرپسند، تمام داده های فضایی و هوابرد موجود را در اختیار کاربران قرار دهد. جلیلی عرضه مجوز فعالیت از جانب سازمان فضایی، بهره مندی از بستر اینترنت ملی و نیم بها بودن هزینه دانلود، شبکه کردن تمام تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تصاویر فضایی و هوابرد، اجبار به تأمین داده های مورد استفاده در پروژه های سنجش از دوری از این سامانه ها جهت دریافت تائیدیه سازمان فضایی ایران را همچون خصوصیت های مدنظر برای این سامانه ها برشمرد. وی ادامه داد: در ادامه در نظر است فرایند سامان دهی و بررسی صحت تصاویر مورد استفاده در خدمات سنجش از دور و عرضه خدماتی از قبیل محاسبات ابری بر اساس این رابط های دسترسی توسط بخش خصوصی عرضه شود. برپایه اعلام سازمان فضایی ایران، شروع طرح همزمان با این فراخوان عمومی است و علاقه مندان می توانند تا تاریخ ۱۵ دیماه ثبت نام اولیه خویش را از راه فرم ثبت نام انجام دهند و تا اول بهمن ماه طرح ها و پیشنهادهای خویش را به صورت فیزیکی و در بسته به دبیرخانه سازمان فضایی ایران تحویل دهند. ارزیابی طرح ها توسط متخصصان و داوران مجرب این حوزه انجام می شود و در نهایت به دو گروه مجوز فعالیت اعطا می شود تا بتوانند سامانه موردنظر را راه اندازی کنند. این طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و نحوه درآمد از راه دریافت کارمزد است. سیاستگذاری دریافت کارمزد، سالانه توسط سازمان فضایی تعیین و ابلاغ خواهد گردید. در ابتدای امر، داده های سازمان فضایی در این رابط ها قابل استفاده خواهد بود و با ترویج و هماهنگی های بعدی و همینطور تلاش بخش خصوصی، بانکهای داده خصوصی و دولتی بر مبنای تعرفه های داخل سازمانی به این رابط های دسترسی وصل خواهد شد.


منبع:

You may also like