به گزارش سئو بوی اتحادیه اروپا و مقامات انگلیسی پیش نویس قانونی را تهیه کرده اند که به باعث آن شرکتهای فناوری آمریکایی که رفتارهای انحصارطلبانه داشته باشند، به شدت محدود می شوند.

به گزارش سئو بوی به نقل از نیویورک تایمز، بر مبنای تفاهم نامه ای که روز سه شنبه در این حوزه بین انگلیس و اتحادیه اروپا به امضا رسیده، نظارت بر عملکرد شرکتهای فناوری و به خصوص شرکتهای فناوری آمریکایی فعال در قاره اروپا تشدید شده و قوانین نظارتی جدیدی در این حوزه وضع می شود تا این شرکت ها هم برای حذف محتوای مضر و تشدیدکننده تبعیض های نژادی و قومی و سیاسی جدی تر عمل کنند و هم از انحصارطلبی تجاری و کوشش برای به حاشیه راندن رقبای خود بکاهند.
هدف از اجرای این طرح اعمال سختگیری بیشتر بر شرکت هایی مانند آمازون، اپل، فیسبوک، گوگل و مایکروسافت است. پیشگیری از فروش کالاهای تقلبی و بی کیفیت از راه پلت فرم های این شرکت ها و هم پیشگیری از نفرت پراکنی هم در این طرح پیشبینی شده است.
همچنین شرکتهای فناوری مورد اشاره باید اطلاعات بیشتری در مورد عرضه برخی خدمات خود مانند نمایش آگهی های هدفمند به کاربران مختلف عرضه کنند. انگلیس که در حال خروج از اتحادیه اروپاست می خواهد شرکتهای فناوری که پلت فرم آنها بستری برای نمایش محتوا در پشتیبانی از تروریسم، خودکشی و سوء استفاده از کودکان باشد را میلیون ها پوند جریمه کند.
کریستوف شمون مدیر امور سیاست گذاری بین المللی بنیاد مرزهای الکترونیکی در این مورد گفته است: اتحادیه اروپا می خواهد به رهبر قانون گذاری در مورد شرکتهای فناوری مبدل شود و قدرت نامحدود آنها را محدود کند. سال ۲۰۲۱ سال کنترل جدی مؤسسات فناوری آمریکایی بزرگ خواهد بود.
در طرح اتحادیه اروپا پیشبینی شده که اگر شرکتهای فناوری آمریکایی رویه خویش را تغییر ندهند مجبور به پرداخت ۶ تا ۱۰ دلار از درآمد سالیانه خود بعنوان جریمه خواهند بود.


منبع:

You may also like