به گزارش سئو بوی با وجود به انتها رسیدن مهلت فروش اپ تیک تاک به شرکتهای آمریکایی، به نظر می آید هنوز مذاکرات در اینباره ادامه دارد.
به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، روز گذشته مهلت شرکت بایت دنس برای تعیین تکلیف فروش اپلیکیشن تیک تاک به اتمام رسید. این درحالی است که هنوز هیچ اخباری درباره وضعیت فروش این اپ چینی به شرکتهای آمریکایی اورکل و والمارت منتشر نشده است. این درحالی است که بلومبرگ و رویترز به نقل از منابع ناشناس اعلام نموده اند شرکت بایت دنس و دولت آمریکا به مذاکرات درباره این اپ اشتراک گذاری ویدئو ادامه می دهند. هیچ یک از طرفین اظهار نظر علنی در اینباره نکرده است، ازاین رو احیانا مهلت جدیدی تعیین نخواهد شد. از طرفی کمیته سرمایه گذاری خارجی آمریکا می تواند ممنوعیتی ضد شرکت اجرا نماید.


منبع:

You may also like