به گزارش سئو بوی نمایندگان پارلمان روسیه لایحه قانونی را برای محدود کردن دسترسی به توییتر، فیسبوک و یوتیوب به تلافی سانسور رسانه های تحت حمایت مسکو از جانب آمریکا مطرح نمودند.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، این لایحه که توسط نمایندگان حزب حاکم پیشنهاد شده است، به دادستانهای روسیه اجازه خواهد داد بعد از مشورت با وزارت خارجه، دسترسی به سایتهای اینترنتی که حقوق مردم روسیه را نقض کرده اند را محدود کنند. مجازاتها شامل جریمه یا محدودیت کامل یا جزئی دسترسی به این پلتفرمها در روسیه خواهد بود.

به گفته حامیان این لایحه، شرکتهای رسانه ای روسیه از آوریل شکایت داشته اند که توییتر، فیسبوک و یوتیوب حسابهای آنها را سانسور کرده اند. رسانه های تحت حمایت دولتی نظیر آر تی از سانسور توسط پلتفرمهای اینترنتی آمریکایی انتقاد کرده اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در اینباره اظهار داشت: اقدامات تبعیض آمیز ضد مشتریان روسی این سرویسها انجام گرفته است و باید با این مورد برخورد شود.

منبع:

You may also like