سئو بوی: سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت شرکت مخابرات ایران افتتاح شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت مخابرات با هدف امکان بررسی سرعت مشترکان خدمات اشتراکی اینترنت پرسرعت، به وجود آمده است و کیفیت و سرعت دسترسی مشترکان شرکت مخابرات ایران را می آزماید. این سامانه به آدرس speedtest.tci.ir برای مشترکین اینترنت دردسترس است. دسترسی به این سامانه از بخش مشتریان پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir نیز امکان دارد.


منبع:

You may also like