به گزارش سئو بوی هیات رقابت ترکیه جریمه ای ۲۶ میلیون دلاری برای گوگل تعیین کرده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، هیات رقابت ترکیه جریمه ای ۲۶ میلیون دلاری (معادل ۱۹۶.۷ میلیون لیره) به جرم سوءاستفاده از سلطه بر بازار، برای گوگل تعیین کرده است. این سازمان تشخیص داده گوگل به علت دسترسی ناعادلانه به فضای تبلیغاتی، شرایط رقابت عادلانه را نقض کرده است. در بیانیه هیات رقابت ترکیه آمده است: این شرکت فناوری از سلطه خود بر بازار سوءاستفاده کرده است. هیات مذکور در فوریه جریمه ای ۹۸ میلیون لیره ای برای گوگل وضع کرد چونکه علاوه بر سوءاستفاده از قدرت خود در بازار، از تاکتیک های رقابتی خصمانه بهره برده است.

You may also like