مدیر روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی نمایشگاه مجازی دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات آگاهی داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدرضا فرنقی زاد اظهار داشت: در نمایشگاه مجازی مذکور، شرکت های حاضر در نمایشگاه دستاوردهای بومی شبکه ملی اطلاعات، به معرفی محصولات خود پرداخته اند. وی اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای بومی شبکه ملی اطلاعات در ایام ۲۴ و۲۵ شهریور ماه در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سندیکای صنعت مخابرات ایران برگزار شد؛ الان نیز نمایشگاه مجازی این دستاوردها در سایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش نمایشگاه مجازی به آدرس http: //www.itrc.ac.ir/node/۵۶۹۶۳ دردسترس است. فرنقی زاد اضافه کرد: با توجه به این که به سبب شرایط کرونا امکان حضور بازدیدکنندگان عمومی در نمایشگاه دستاوردهای بومی شبکه ملی اطلاعات وجود نداشت، بمنظور آشنایی متخصصین و فعالین حوزه با دستاوردهای ارائه شده، نمایشگاه مجازی این رویداد به راه افتاده است. وی اشاره کرد: در این نمایشگاه مجازی ۵۶ شرکت حاضر در رویداد مذکور که در حوزه های پایانه ها، دسترسی، انتقال نوری، رادیو/ آنتن، رابط شبکه، لبه/هسته و سامانه ها و شبکه های اختصاصی فعالیت می نمایند، در یک ویدیوی تصویری، شرح خدمات خودرا ارائه کرده اند.

You may also like