به گزارش سئو بوی تعدادی از پژوهشگران یکی از شرکتهای دانش بنیان نرم افزارهای بومی نظارت بر بستر شبکه را برای مونیتورینگ شبکه ارائه کردند که می تواند در صورت بروز اختلالی آنرا ثبت کند و علتها را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، بهروز عباس زاده، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان عرضه خدمات فناورانه بر بستر شبکه در چارچوب عرضه نرم افزارها و راهکارهای امنیت را از زمینه های فعالیت این شرکت نام برد و اظهار داشت: تولید نرم افزاری برای نظارت بر بستر شبکه و منابع مراکز داده که به اختصار مانیتورینگ شبکه نامیده می شود، تمامی بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری را نظارت می کند و در صورت بروز اختلال، آنرا ثبت می کند و علتها را مورد برسی قرار می دهد.
وی ضمن اشاره به عرضه راهکارهای جامع و کارا، برای افزایش بهره وری، امنیت و ضریب اطمینان سیستم های نرم افزاری و شبکه سازمان ها از جانب این شرکت، افزود: فعالان فناور این شرکت همچنان تلاش دارند با نوآوری، جدید ترین و بهینه ترین راهکارها را در پاسخ به مدیران فناوری اطلاعات ارائه نمایند.
عباس زاده ضمن اشاره به صرفه مالی و کارایی بالاتر نمونه داخلی این نرم افزار، تصریح کرد: باآنکه این محصول نمونه های مشابه خارجی دارد ولی تمامی نمونه های خارجی اشکالاتی دارند. اولا هیچ گونه خدمات پشتیبانی به مشتریان ایرانی عرضه نمی دهند. همینطور عرضه کنندگان خارجی این نرم افزارها، راهکارهای پیاده سازی عرضه نمی دهند. نمونه هایی همینطور برای شبکه های بسیار بزرگ طراحی شده اند و امکانات پشتیبانی ندارند.
بر مبنای اعلام معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، مجری طرح با بیان اینکه علاوه بر این که خدمات مشاوره و پشتیبانی عرضه می شود و امکان سفارشی سازی وجود دارد، خاطرنشان کرد: نمونه کامل نرم افزار وابسته به تعداد سرویس گیرندگان به صورت میانگین ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ساده ترین نمونه آن ۲۰۰ میلیون ریال به مشتری عرضه می شود که یک دهم قیمت نمونه خارجی هزینه دارد.
منبع:

You may also like