سرپرست معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم معاون وزیر ارتباطات، انتخاب شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حکمی بهنام ولی زاده را به سمت «سرپرست معاونت دولت الکترونیکی» در این سازمان منصوب نمود. این درحالی است که مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران طی یک سال گذشته چندین بار تغییر یافته و به نظر می آید وضعیت مستحکمی در این معاونت دیده نمی گردد. چون که رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خردادماه ۹۹ ابراهیم محمدی پناه را به سمت معاون دولت الکترونیکی این سازمان انتخاب کرد اما وی چندی پیش از این سمت کنار رفت و طی چند هفته اخیر هم این معاونت بدون سرپرست اداره می شد. قبل از آن هم هادی فرقانی مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی این سازمان را برعهده داشت. الان بهنام ولی زاده که مدیر کل اداره مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات است، با حکم معاون وزیر ارتباطات و با حفظ سمت، سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات شد.


منبع:

You may also like