به گزارش سئو بوی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اعلام نتایج ارزیابی و رتبه بندی الکترونیکی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ اطلاع داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، دفاتر پیشخوان خدمات دولت در جهت اجرایی شدن دولت الکترونیک، تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم و کاهش فساد در دستگاه های اداری راه اندازی شدند. تمام دستگاه های اجرایی دولتی هم موظف شدند تا خدمات الکترونیکی خویش را به این دفاتر واگذار کنند. رگولاتوری هم سامانه رتبه بندی دفاتر پیشخوان را راه اندازی نمود با این هدف که با استفاده از آن می توان از حقوق دفاتر دفاع کرده و جلوی رانت و اعمال سلیقه شخصی در واگذاری خدمات به دفاتر را گرفت.
پیش از این، شهرام حی شاد -مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری- فضای دفتر، تعداد پرسنل، مکان استقرار دفتر، میزان رضایتمندی مردم از خدمات برپایه نتایج نظرسنجی، سابقه فعالیت دارنده پروانه و غیره را از شاخصهای ارزیابی دفاتر پیشخوان خدمات عنوان نمود و گفته بود: همینطور دریافت وجوه مازاد بر هزینه خدمات ابلاغی از جانب رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پرونده و مدارک تأمین کنندگان خدمات، تغییر مکان و نشانی دفتر بدون موافقت اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق، عدم وجود امکانات لازم برای ارائه خدمات به جانبازان، معلولان و سالمندان و غیره از شاخصهای دارای امتیاز منفی است.
در این راستا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی -معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری- اظهار داشت: از مجموع ۷۹۴۳ دفتر پیشخوان خدمات دولت، ۴۱۵۶دفتر پیشخوان اطلاعات خویش را در سامانه رتبه بندی ثبت کرده اند و پرونده الکترونیکی ارزیابی و رتبه بندی این دفاتر نهایی شده است.
وی درباره مشارکت دفاتر پیشخوان شهری و ICT روستایی اظهار نمود: هم اکنون ۶۶۳۰ دفتر پیشخوان شهری و ۱۳۱۳ دفتر ICT روستایی در سرتاسر کشور فعالیت می نمایند که از این تعداد ۳۸۶۰ دفتر پیشخوان شهری، یعنی ۵۸ درصد این دفاتر و ۲۹۶ دفتر ICT روستایی یعنی ۲۳ درصد، در سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان ثبت نام و خوداظهاری کرده اند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اضافه کرد: در بخش دفاتر پیشخوان شهری ۲۰۷۰ دفتر رتبه یک، ۱۶۰۰ دفتر رتبه دو و ۲۰۲ دفتر رتبه سه و در بخش دفاتر ICT روستایی ۱۴۵ دفتر رتبه یک، ۸۹ دفتر رتبه دو و ۳۵ دفتر رتبه سه را کسب کرده اند. علاوه بر این، بیشترین آمار ثبت دفاتر پیشخوان مربوط به مناطق مرکزی، جنوب غرب، جنوب شرق و غرب بوده است.
حقی درباره عوامل اثرگذار در ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد: خوداظهاری دفاتر برپایه مستندات، دریافت امتیاز انجمن استانی، درج امتیاز رضایتمندی متقاضیان خدمت و عدم دریافت امتیاز منفی در کمیته های رسیدگی به تخلفات همچون عوامل اثرگذار در فرایند رتبه بندی دفاتر پیشخوان است که بررسی مستندات و تایید امتیازها در کارگروهی متشکل از نمایندگان مناطق و ستاد رگولاتوری بررسی می شود و تایید امتیازها و مستندات توسط مناطق نه گانه سازمان صورت می گیرد.
وی در مورد اهداف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان اظهار داشت: توزیع عادلانه و هدفمند خدمات و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان، تشویق دفاتر پیشخوان به ارتقای جایگاه خود، دسته بندی و ارائه خدمات دستگاه ها برپایه رتبه بندی انجام شده همچون مهمترین اهداف رگولاتوری برای ارزیابی این دفاتر است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در ادامه اظهار داشت: به منظور دستیابی به این اهداف، رگولاتوری برپایه مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان را راه اندازی و به دفاتر پیشخوان در مورد خوداظهاری در این سامانه اطلاع رسانی کرد که بعد از آخر مهلت ثبت نام، ارائه مستندات و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان انجام شده است.
حقی درباره دفاتری که برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان اقدام نکرده اند، عنوان کرد: برای دفاتر پیشخوانی که در طرح ارزیابی و رتبه بندی الکترونیکی رگولاتوری، مشارکت نکرده اند حداقل امتیاز در نظر گرفته شده و رتبه سه را کسب می کنند و از این به بعد برپایه این رتبه، خدمات قابل ارائه دستگاه ها در بین آنان توزیع می شود. دفاتری که در ارزیابی شش ماهه اول سال ۹۹ شرکت نکرده اند با رفتن به این سامانه و بارگذاری مدارک خود می توانند در ارزیابی و رتبه بندی شش ماهه دوم سال ۹۹ شرکت نمایند.You may also like