به گزارش سئو بوی یک شرکت آمریکایی که نرم افزار مخصوص پردازش آزمایش های بالینی را تولید می کند، با حمله باج افزار روبرو شده است. در آزمایش بالینی واکسن کووید۱۹ آکسفورد هم از این نرم افزار استفاده شده است.

به گزارش سئو بوی به نقل از دیلی میل، تولید کننده یک نرم افزار مخصوص که الان در آزمایش بالینی چند واکسن کووید۱۹ به کار می رود، با حمله باج افزار روبرو شده است.
این شرکت که «ای ریسرچ تکنولوژی» (eResearch Technology) نام دارد، دو هفته قبل متوجه این حمله سایبری شد. هنگامیکه کارمندان شرکت نتوانستند به اطلاعات دسترسی یابند، متوجه شدند هدف یک حمله باج افزاری قرار گرفته اند.
البته اطلاعات داوطلبان آزمایش بالینی واکسن ها به خطر نیفتاده اما به قول مشتریان شرکت، محققان مجبور شده اند وضعیت داوطلبان را روی کاغذ ثبت کنند.
شرکت IQVIA یکی از پیمانکارانی که اطلاعات آزمایش بالینی واکسن کووید۱۹ دانشگاه آکسفورد را مدیریت می کند و بریستول میرز اسکوییب (کنسرسیومی متشکل از چند شرکت که مشغول توسعه یک تست سریع برای تشخیص ویروس کرونا است) از مشتریان «ای ریسرچ تکنولوژیز» هستند.
البته این شرکت اعلام نکرده چند تعداد آزمایش بالینی تحت تأثیر این حمله باج افزاری قرار گرفته اند اما نرم افزار مذکور برای آزمایش داروهای مختلف در سرتاسر اروپا، آسیا و آمریکای شمالی به کار می رود.

You may also like