به گزارش سئو بوی تفاهمنامه شرکت ایرانسل و سازمان نوسازی مدارس کشور برای توسعه و ترویج طرح ˮآجر به آجرˮ در شهر ویس استان خوزستان به امضا رسید.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، مبحث قرارداد عبارت است از همکاری طرفین به منظور توسعه و ترویج به صورت تبلیغ و اطلاع رسانی در مورد توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت در امر مدرسه سازی از راه پشتیبانی از پویش “آجر به آجر” و مدت اجرای قرارداد هم از مهر ماه سالجاری تا مهر ماه ۱۴۰۱ است. ایرانسل متعهد به انجام هماهنگی طراحی و اجرای پویش های تبلیغی مشترک در معرفی طرح “آجر به آجر” از راه ساخت کلیپ، تبلیغات شهری و سایر روش های تبلیغاتی به صلاحدید و هزینه خود است. بنا به این گزارش، ایرانسل سامانه مهر و مدرسه را به نشانی www.mehremadrese.ir در بسترهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی خود معرفی نماید.
ایرانسل متعهد است برای اطلاع رسانی عمومی در مورد این پویش مردمی به مشترکین خود از راه ارسال پیامک انبوه سراسری حداقل سه نوبت در سال با هماهنگی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام نمایند. ایرانسل همینطور مکلف به اختصاص مجانی کد دستوری ستاره ۲۴ مربع در شبکه ایرانسل و اتصال آن به درگاه سامانه مهر مدرسه برای واریز و کمک های داوطلبانه مشترکین است.


منبع:

You may also like