مشاور عالی قرارگاه مهارت آموزی سربازان از امضای تفاهم نامه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان اطلاع داد.
سردار موسی کمالی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه خوشایندسازی خدمات سربازی و ارتقای توان و مهارت سربازان یکی از اصلی ترین اهداف قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح است، اظهار داشت: در همین راستا هم این قرارگاه مبادرت به انعقاد تفاهمنامه های مختلف با سازمان ها و دستگاه ها کرده تا با استفاده از ظرفیت آنان بتوان در امر آموزش سربازان و هم اشتغالزایی بعد از ترخیص از خدمت اقدام نمود.
وی ادامه داد: به تازگی هم بعد از رایزنی های اولیه مقرر شد تا تفاهم نامه ای مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به امضا برسد که این اقدام انجام و مقرر شد با تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا گام موثری در ایجاد آمادگی شغلی سربازان و افزایش نشاط و جذابیت در میان جوانان نسبت به دوره خدمت وظیفه عمومی برداشته شود.
کمالی با اشاره به اینکه این تفاهمنامه ۱۲ ماده دارد، اضافه کرد: همکاری، حمایت و ایفای نقش موثر سازمان فناوری اطلاعات ایران در فرآیند توانمندسازی و بهبود نیازهای شغلی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح بر مبنای الزامات طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه و سیاست های سازمان فناوری اطلاعات ایران از اهداف این تفاهمنامه بود.
وی افزود: در این تفاهمنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران متعهد شد تا در جهت پشتیبانی از اشتغال جوانانی که دوره خدمت سربازی خویش را به پایان رسانده اند اقداماتی نظیر اعطای اولویت و تخصیص وام تا ۱۵ درصد بیشتر نسبت به دیگر شرکت های فعال در حوزه ICT، اعطای اولویت و تخصیص وام تا ۲۰ درصد بیشتر از سایر طرح ها به طرح کسب و کار سربازان مهارت آموخته یا آموزش تخصصی تر این سربازان در دوره خدمت سربازی و همینطور حمایت های شغلی در چارچوب تشکیل استارتاپ ها و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای ارتباط بر خط و اتصال سامانه های سازمان به سامانه ماهرسان و تهیه محتوای آموزشی از راه دانشکده پست و مخابرات و… را انجام دهد.
منبع:

You may also like