فیسبوک مجموعه مقررات جدیدی برای ارتباطات کارمندانش در محل کار وضع کرد که شاخصترین آن ممنوعیت استفاده از تصاویر سیاسی برای عکس پروفایلشان است.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، مقررات جدید استفاده کارمندان از تصاویر تبلیغ کننده نامزدهای سیاسی یا آرمان و اهداف بعنوان عکس پروفایل را ممنوع و آنها را ملزم کرده از تصویر خودشان استفاده کنند.

جو آزبورن، سخنگوی فیسبوک در اطلاعیه ای اظهار داشت: ما عمیقا به آزادی بیان، مذاکرات آزاد و فرهنگ مبتنی بر احترام و فراگیری شرکت احترام می گذاریم اما برمبنای درخواستهای کارمندانمان، سیاستهای و ابزارهای کارمان را به روزکرده ایم تا مطمئن شویم افراد از هر دو گزینه حق بیان و حق انتخاب برخوردار می باشند.

مقررات جدید یک هفته بعد از این اعلام شدند که مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک به کارمندانش درباره مقررات جدیدی برای راهنمایی درباب بحثها و مکالمات داخلی اطلاع داده بود.

مقررات جدید فیسبوک همین طور مفهوم آزار و اذیت را توسعه داده و هر گونه ارتباط تحقیرآمیزی که فضای کاری غیردوستانه ای را برای یک گروه محافظت شده ایجاد می کند، قدغن کرده است.

بر اساس گزارش شبکه CNBC، همین طور فیسبوک مشخص کرده است در کدام بخشهای محیط کار بحث درباره مسائل اجتماعی و سیاسی می تواند صورت گیرد. این شرکت پشتیبانی از میانه روی گروههای کاری غیررسمی را افزایش داده است.

همچنین برمبنای یک خبر جداگانه دیگر، هیات نظارت فیسبوک که به دادگاه عالی فیسبوک شهرت پیدا کرده، مقرر است قبل از انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر آمریکا راه اندازی شود. این هیات به بررسی درخواستهای کاربران فیسبوک و اینستاگرام می پردازد که به تصمیمات این پلتفرمها درباب حذف یک پست یا مشخص کردن آن بعنوان “اطلاعات نادرست” اعتراض دارند. همین طور دادگاه عالی فیسبوک از قدرت تجدیدنظر درباب تصمیمات مدیران فیسبوک همچون مارک زاکربرگ برخوردارست.

یکی از اعضای این گروه نظارتی مستقل به شبکه CNBC اظهار داشت که انتظار می رود فعالیت این گروه در اواسط یا اواخر اکتبر آغاز شود.

شبکه اجتماعی فیسبوک برای نشان دادن این که برای رویارویی با یکی از پولاریزه ترین انتخابات آمریکا در تاریخ معاصر آماده است، تحت فشار قرار دارد و کارشناسان نگران هستند که بعضی از کاربران این پلت فرم برای برانگیختن خشونت تلاش کنند.
You may also like