به گزارش سئو بوی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات از اجرای فاز آزمایشی عرضه خدمات پزشکی و حمل و نقل در بستر تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات (۵G) اطلاع داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از وزارت ارتباطات، ستار هاشمی اظهار داشت: روز یکشنبه ۶ مهرماه دو تفاهم نامه در حوزه های خدمات پزشکی و حمل و نقل هوشمند در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا می شود. وی اظهار داشت: تفاهم نامه نخست میان معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از اپراتورهای موبایل و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به امضا می رسد. هدف از امضای این تفاهم نامه عرضه مشاوره خدمات پزشکی از راه دور در بستر تکنولوژی های جدید بخصوص نسل پنجم ارتباطات است و در این حوزه از بستر ارتباطی این اپراتور استفاده می شود. هاشمی افزود: تفاهمنامه دوم هم میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان منطقه آزاد کیش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و این اپراتور امضا می شود. با امضای این تفاهم نامه، حمل و نقل هوشمند با استفاده از ظرفیت تکنولوژی های جدید به صورت آزمایشی در این منطقه آزاد عملیاتی خواهد شد و از قابلیت های اینترنت اشیا هم در این عرصه استفاده می شود. به قول معاون وزیر ارتباطات، پیاده سازی سایر کاربست های تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات (۵G) در صنایع مختلف، با همکاری سایر اپراتورها هم در دستور کار قرار دارد.

You may also like