سئو بوی: آزمون کارکردی ماهواره پارس ۱ توسط پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران با موفقیت به انجام رسید و صحه گذاری شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از سازمان فضایی ایران، حامد بابائی رئیس پژوهشکده سامانه های ماهواره با بیان خبر صحه گذاری موفق آزمون کارکردی ماهواره «پارس ۱» اظهار داشت: در این آزمون که با حضور نمایندگان سازمان فضایی ایران در مرکز تجمیع، یکپارچه سازی و آزمون پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد، کارکرد تمام تجهیزات ماهواره شامل ارتباطات مخابراتی در باندهای S، X و UV، دوربین های MS، SWIR و TIR و… صحه گذاری شد. وی با اعلان اینکه قبل از این، آزمون های عملکردی مدل تجمیع شده ماهواره «پارس ۱» و همین طور آزمون سازگاری الکترومغناطیس عملکردی در ماه گذشته با موفقیت انجام پذیرفته بود، اضافه کرد: بعد از انجام موفق این آزمون و کسب نتایج مطلوب منطبق بر استانداردهای موجود، آزمون های محیطی شامل آزمون های سازه ای (مشخصات جرمی، هم راستایی و ارتعاشات) و آزمون خلا حرارت برنامه ریزی شده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، ماهواره «پارس ۱» یک ماهواره عملیاتی سنجشی با ماندگاری بیش از ۲ سال است که در مدار بالای ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار می گیرد. در این ماهواره از پیشرانش گاز سرد استفاده خواهد شد و ماموریت اصلی آن تصویربرداری است. این پروژه در قسمت زیرسیستم ها و بخش های اصلی، با همکاری شرکت های دانش بنیان، دانشگاه های مطرح کشور و پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شده است.


منبع:

You may also like