سئو بوی: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت، نقش بخش خصوصی در رشد و توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مشکلات و موانع پیش روی فعالان این حوزه وعده داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در دیدار با نمایندگان کمیته سنا (سندیکای مخابرات ایران، نظام صنفی یارانه ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) و با حضور تعدادی از مدیران و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: رشد اقتصادی بخش صنعت ICT کشور در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به ابتدای دولت یازدهم قابل توجه بوده است. وی ادامه داد: سهم اقتصاد دیجیتال در GDP به ۶.۵ رسیده است و سهم بازار ICT که حاضران این جلسه آنرا مدیریت می کنند ۴.۵ درصد شده است و این رشد ۱.۷ دهم برابری را نسبت به آنچه در ابتدای دولت یازدهم بوده است، نشان میدهد. وزیر ارتباطات افزود: رشد و توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رشد اقتصادی و رفاه مردم را رقم زده است. در طول هفت سال دولت های یازدهم و دوازدهم، تعداد مشترکان اینترنت در کشور ۵.۶ برابر افزایش داشته است، متوسط سرعت اینترنت هم ۲۷ برابر شد و متوسط قیمت برمبنای حجم نصف شده است. آذری جهرمی تاکید کرد: همه این اتفاقات حاصل تلاش بخش خصوصی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بوده است که در کنار هم این رشد را در کشور رقم زدند؛ بدین سبب بخش خصوصی در توسعه صنعت ICT در کشور نقش ویژه و حائز اهمیتی داشته است. در ابتدای این جلسه نمایندگان کمیته سنا به ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات حوزه کاری و همین طور موانع و مشکلات پیش روی خود پرداختند که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بعضی از مشکلات و موانع پیش روی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات راهکارهایی را بیان کرد و برای تعدادی دیگر قول پیگیری داد.


منبع:

You may also like