به گزارش سئو بوی دستور ترامپ برای ممنوع کردن فعالیت تیک تاک در آمریکا امنیت شغلی ۱۵۰۰ کارمند آمریکایی آنرا به خطر انداخته و منجر به تصمیم آنها برای شکایت از رئیس جمهور آمریکا شده است.

به گزارش سئو بوی به نقل از آسین ایج، بر مبنای فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا هر گونه تعامل مالی با تیک تاک در ایالات متحده ممنوع می باشد و این مسئله سبب خواهد شد تا کارمندان تیک تاک در آمریکا شغل خویش را از دست بدهند.
به همین علت، مدیران و کارمندان تیک تاک در اندیشه به دادگاه کشیدن رئیس جمهور آمریکا هستند و می خواهند از این طریق جلوی عملیاتی شدن فرمان اجرایی ترامپ را بگیرند و مشاغل خویش را در ایالات متحده حفظ کنند.
پیش از این مدیران ارشد تیک تاک شکایت دیگری را بر ضد دونالد ترامپ تقدیم دستگاه قضائی آمریکا کرده بودند و این تصمیم را غیرقانونی قلمداد کرده بود. ترامپ اصرار دارد که تیک تاک تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب شده و باید به یک شرکت آمریکایی فروخته شود. این در شرایطی است که سازمان جاسوسی سیا هرگونه انتقال اطلاعات خصوصی کاربران تیک تاک به دولت چین را رد کرده است.
به نظر می رسد اگر کاخ سفید بر تصمیم خود در مورد غیرقانونی بودن پرداخت حقوق به کارکنان تیک تاک اصرار کند، چاره ای جز فروش این شرکت توسط بایت دنس مالک آن به شرکت هایی همچون مایکروسافت یا توئیتر باقی نماند.

You may also like