رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع بر لزوم راه اندازی کامل اینترنت ملی تاکید کرد و اظهار داشت: ضرورتی ندارد اطلاعاتی که بین خودمان رد و بدل می شود رفت و برگشتی به خارج از کشور داشته باشد.
مصطفی طاهری در گفتگو با ایسنا با اشاره به تحمیل هزینه های گزاف اینترنت به علت هزینه اینترنت بین الملل اظهار داشت: هم اکنون ما بستر اینترنت ملی را نداریم و همین مساله سبب تحمیل هزینه های زیادی به مردم می شود. در همین راستا یکی از اولویت های نظارتی ما راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است. ما معتقدیم این بستر باید آماده شود چونکه سبب می شود هزینه ها کم شود و نیازی به اینترنت بین المللی وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی اینترنت ملی ارتباطی با مبحث فیلترینگ ندارد، اظهار داشت: وقتی ما اینترنت ملی داشته باشیم امنیت آن هم در اختیار ما است. در آن صورت کشورهای دیگر نمی توانند هر وقت که خواستند ما را در تنگنا قرار دهند. تصور کنید که به علت تحریم یا هر دلیل دیگری روزی تصمیم بگیرند این امکان را در اختیار ما قرار ندهند آن وقت ببینید ما چه صدمه ای می بینیم. در آن صورت حتی با صرف هزینه های زیاد هم نمی توانیم مشکل را برطرف نماییم.
نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به مطالبه نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد راه اندازی اینترنت ملی اظهار داشت: البته کشورهای خارجی از اینکه ما از اینترنت بین الملل استفاده نماییم نفع می برند و این بهترین حالت برای آنها است. تصور کنید بستری وجود دارد که برای آنها درآمد ایجاد می شود. در واقع آنها با پول ما و ضد ما کار می کنند.
رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع راه اندازی اینترنت ملی را باعث تضمین استقلال در این حوزه عنوان نمود و اظهار داشت: استقلال کشور فقط استقلال فیزیکی نیست. آیا ما در فضای مجازی از استقلال برخورداریم؟ البته جهت راه اندازی اینترنت ملی باید همه مجموعه های مرتبط یعنی زیرساخت، سیستم عامل و گوشی هوشمند فراهم گردد.
وی افزود: اینکه ما از طریق اندازی اینترنت ملی حرف می زنیم به این مفهوم نیست که اینترنت بین الملل وجود نداشته باشد اما مبحث این است که بخشی از اطلاعاتی که بین خودمان رد و بدل می شود ضرورتی ندارد به خارج از کشور برود و باردیگر برگردد.You may also like