به گزارش سئو بوی پیمایش ملی در زمینه آمایش روستاهای کشور برای بهره­ مندی حداکثری از شبکه ملی اطلاعات به فراخوان گذاشته شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پژوهشگاه در جهت اجرای پروژه «آمایش مناطق روستایی و کمتر برخوردار در استان­های منتخب کشور با تاکید بر پیامدسنجی و زمینه­ سازی فرهنگی و توسعه کسب­ وکار برای بهره­ مندی حداکثری از قابلیت­های شبکه ملی اطلاعات به منظور تحقق توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست­ محیطی)»، فراخوان همکاری برای فعالیت پیمایشی منتشر نمود. ۱۰ استان هدف در پیمایش حاضر شامل اردبیل، اصفهان، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و هرمزگان می شود. شرایط این فراخوان به شرح زیر است: ۱. مدت زمان فعالیت پیمایشی مدنظر مربوط به ۲ ماه (شهریور و مهر ۱۳۹۹) است. ۲. پرسش­نامه ­ها از جانب کارفرما تعیین خواهند شد و پراکنش شغلی، جنسیتی و سنی نمونه­ ها در چارچوب دستورالعمل مشخص به پیمانکار ابلاغ می­ شود. ۳. شرح خدمات مورد نیاز هم شامل پیمایش میدانی، داده ­آمایی و تحلیل اولیه اطلاعات (مشتمل بر عرضه آمار توصیفی و آمار استنباطی مبتنی بر نقشه راهی که کارفرما تعیین می­ کند) می شود. ۴. پیشنهاد انجام کار می ­تواند شامل پیمایش میدانی در هر ۱۰ استان یا بعضی از استان­ها باشد. ۵. نیاز است که در هر استان، سه شهرستان و از هر شهرستان، سه بخش و در هر بخش ۶ روستا که ترجیحاً از روستاهای مرکز دهستان باشند، مورد مطالعه قرار گیرد. روستاهای منتخب از جانب کارفرما و بنابر ملاحظات آمایشی پروژه تعیین خواهند شد و از انواع توسعه ­یافته، کمتر توسعه­ یافته و محروم خواهند بود. ۶. پرسش­نامه ­های مدنظر از دو نوع پرسش­گری از روستائیان و پرسشگری از مسئولین محلی است. براین اساس نیاز است که ۱۷۰۰۰ پرسش­گری از روستائیان انجام پذیرد. تکمیل تعداد ۳۰۰۰ پرسشنامه­ توسط مسؤلان محلی (شامل دهیاران، اعضای شورایاری، مسئولین دفاتر فاوا، مبلغین دینی، مدیران مدارس، مسئولین خانه­ های بهداشت و…)، مورد نیاز است. ۷. کلیه هزینه ­های مالیاتی، بیمه و سایر هزینه­ های قانونی کار برعهده پیمانکار است. همچنین، هزینه ­های ایاب و ذهاب، خوراک و اسکان احتمالی پرسشگران بر عهده پیمانکار است. ۸. همکاری با این فعالیت، هیچ­گونه حق قانونی برای پرسش­گران در مورد استخدام از جانب کارفرما ایجاد نمی ­کند. ۹. نیاز است که نیروهای پرسشگر بومی باشند و سطح تحصیلات ایشان کارشناسی به بالا باشد و با عنایت به ماهیت کمی – کیفی کار، توانمندی و تجربه لازم برای مبحث خاص فعالیت مدنظر را داشته باشند. ۱۰. پیمانکار ملزم به طراحی چارچوب و برنامه آموزشی برای نیروهای عملیاتی با هدف اشراف بر مبحث تحقیق و درک حساسیت های اجرایی می باشد. ۱۱. داده ­ها باید ترجیحاً به صورت الکترونیک جمع­ آوری شده و به صورت برخط در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شود. کل فرایند با مکانیزم نظارتی خاص و استانداردهای تعریف شده توسط کارفرما مورد نظارت قرار خواهد گرفت. خروجی ­های مورد انتظار از این فعالیت پیمایشی شامل نتایج پیمایش میدانی مشتمل بر ۲۰۰۰۰ پرسشنامه، مستند راهبری و پایش فرایند اجرای پیمایش و بانک اطلاعاتی و مستند تحلیل اولیه نتایج پیمایش، می شود. مهلت ارسال پیشنهاد به مدت ۲ هفته از تاریخ ۱۵ تیر ۹۹ درنظر گرفته شده که این پیشنهادها باید در چارچوب نامه رسمی به دبیرخانه پژوهشگاه ICT تحویل شود.


منبع:

You may also like