سئو بوی: آمار ترافیک مرسولات پستی در سال ۱۳۹۸، به ۲۸۷ میلیون رسیده که در مقایسه با آمار ۳۶۷ میلیون در سال ۱۳۹۷، نشان از کاهش ارسال مرسولات پستی دارد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، محیط پست در خلال دو دهه اخیر تغییرات زیادی داشته و همانطور که مسؤولان معتقدند جنبه های زیست اجتماعی بشر گرفتار تغییرات زیادی شده و بخش سنتی پست را گرفتار تغییراتی کرده است. ازطرفی ظهور تکنولوژیهای جدید الکترونیکی و همه گیر شدن اینترنت و تلفن همراه در کنار مقررات زدایی در عرصه پست، تأثیری عمیق بر سازمان های پستی گذاشته و حضور پست را در بخش های سنتی کمرنگ تر کرده است.
پست در دنیا به جهت نیاز مردم، ماموریت های جدیدی را برای خود تعریف کرده است برای اینکه هم اکنون شاید کمتر کسی از ارسال نامه برای رساندن پیام خود به مخاطب استفاده نماید و این باعث شده مرسولات پستی محدود به فرستادن کالا شود و همین موضوع تا حد زیادی سبب کاهش مرسولات پستی شده است.
آمار ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکیست که در سال ۱۳۹۵، ترافیک مرسولات پستی ۴۹۵ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۱۱۱ و در سال ۱۳۹۶ به ۴۷۶ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۵۵۹ بوده و در سال ۱۳۹۷، به ۳۶۷ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۲۴۰ رسیده است. مطابق آخرین آمار منتشره در وب سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمار ترافیک مرسولات پستی تا آخر سال ۱۳۹۸، به ۲۸۷ میلیون و ۲۱ هزار و ۹۳ رسیده است. این آمار باتوجه به سال های گذشته، نشان از کاهش ترافیک مرسولات پستی دارد.
همانطور که تقریباً بخش اعظمی از کسب وکارهای سنتی با توسعه ارتباطات الکترونیک به سمت الکترونیکی شدن رفته اند و کسب وکارهایی که نتوانستند این مسیر را به درستی طی کنند، عرصه ی رقابت را به رقبای الکترونیکی خود واگذار کردند، با گذر زمان، شرکت ها باید به ارائه محصولات مطابق با تکنولوژیهای جدید بپردازند. از آن جا که با توسعه شبکه های ارتباطی، سهم پست در حال کاهش است، برمبنای تاکید اتحادیه جهانی پست و باتوجه به زیرساخت های موجود، پست باید ماموریت های جدیدی برای خود به وجود آورده و به سه بعد فیزیکی، الکترونیکی و بعد مالی برسد.
منبع:

You may also like