به گزارش سئو بوی یک مقام مسئول در سازمان فضایی ایران از شناسایی و احصای نیازمندی سازمان ها در بهره برداری و استفاده از خدمات و محصولات ماهواره های سنجش از دور اطلاع داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، مهدی جنتی رئیس اداره توسعه کاربرد و خدمات سنجش از دور سازمان فضایی ایران در اینستاگرام، برنامه ریزی در حوزه تهیه و تأمین داده های ماهواره ای، تعریف پروژه های کاربردی و عرضه سرویسهای مطلوب در سطوح مختلف به جامعه ( شامل بهره برداران داده ماهواره ای و محصولات آن) را نیازمند داشتن اطلاعات دقیق و بروز از نیاز جامعه کاربران و بهره برداران در حوزه سنجش از دور عنوان نمود. وی اظهار داشت: در این راستا در نیمه دوم سال ۹۸، جمع آوری و احصاء نیاز سازمان ها و دستگاه های منتخب در سطح مراکز استان های کشور انجام شد. جنتی اضافه کرد: این نیازسنجی مربوط به اداره کل راه و شهرسازی، مرکز مدیریت بحران، سازمان محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی و برخی سازمان ها و دستگاه های دولتی در استان تهران می شود که مربوط به مقوله های بررسی تصاویر ماهواره ای مطلوب و ایده آل( اپتیکی و راداری)، تصاویر ماهواره ای خریداری شده، بررسی مشکلات استفاده از سنجش از دور و احتیاج به محصولات در رابطه با مقوله های زیرسیستم های زمین (هوا کره، گیاه کره، خاک کره، آب کره و انسان کره) می شود. رئیس اداره توسعه کاربرد و خدمات سنجش از دور سازمان فضایی ایران اظهار داشت: نتایج، دستاوردها و پیشنهادات مرتبط که توسط کارشناسان اداره کل سنجش از دور انجام گرفته است، اطلاع رسانی خواهد شد. وی بر ضرورت عرضه سرویسهای مستمر، دراز مدت و با قابلیت اطمینان بالا در این عرصه تصریح کرد و اضافه کرد: در صورتیکه نهادهای بهره بردار خدمات پیوسته و قابل اعتماد در حوزه سنجش از دور دریافت نمایند، بازار بسیار خوبی در این حوزه برای خدمات بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.

You may also like