به گزارش سئو بوی معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح تعیین تکلیف سهام عدالت بدون رجوع حضوری مردم، آنرا یکی از کاربردهای دیگر دولت الکترونیکی عنوان نمود که اخیرا اجرایی شده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: این هفته یک کاربرد دیگر دولت الکترونیکی برای مردم رونمایی گردید و آن تعیین تکلیف سهام عدالت بدون رجوع حضوری است. رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به دستور رئیس جمهور در خصوص غیرحضوری شدن ۴۰ سرویس پرکاربرد دستگاه های اجرایی تا یک ماه آینده، اظهار داشت: از تلاش وزیر اقتصاد و مدیرعامل بورس در تحقق تلاش دولت برای پیاده سازی دولت الکترونیکی و اجرای دستور رئیس جمهور متشکرم.

You may also like