سئو بوی: ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد سامانه های نوآوری برای پشتیبانی از ایده های خلاقانه اقتصاد دیجتیال را در دستور کار قرار داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از معاونت علمی، برای رسیدن به اقتصادی دیجیتال در کشور باید به استفاده از ایده های نوآورانه متوسل شویم. تنها راه قطعی که ایران را در راه درست اقتصاد دیجیتال قرار می دهد و به منزل مقصود می رساند ایده هایی است که در دل زیست بوم فناوری و نوآوری نهفته و به دنبال مجالی برای شکوفایی است. شاید یکی از حوزه های اقتصادی در کشور که نیاز مبرمی به استفاده از ایده های نوآورانه و خلاق برای توسعه دارد، اقتصاد دیجیتال در کشور باشد. نهالی که برای تنومند شدن و خوداتکایی در شرایط تحریم ها تنها قدم گذاشتن در راه خلاقیت های دانش بنیانی را راه چاره خود می داند. بدین جهت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با طراحی سلسله سامانه های نوآوری تلاش نموده است به این هدف برسد. سامانه هایی که با هدف خلق ایده، تبدیل ایده به محصول و در نهایت عرضه آن به بازار مخاطبان حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آمده است. ایجاد این سامانه ها در سالی که گذشت اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور رقم زد. همین موضوع هم ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بر آن داشت تا امسال ایجاد این سامانه ها را در اولویت کاری خود قرار دهد و با کمک بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری آنرا توسعه دهد. باتوجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا خصوصاً نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل قسمتی از مشکلات کشور در ایران یک گردنگیر و نه یک انتخاب محسوب می شود. بنا بر این باید زیرساخت های توسعه این نوع از اقتصاد در کشور ایجاد شود. چنین کاری هم تنها با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور میسر است. بازیگرانی که می توانند این مهم را محقق کرده و جامعه را از عواید آن بهره مند کنند.


منبع:

You may also like