سئو بوی: مایکروسافت قابلیتی را به ایمیل خود افزوده تا از قابلیت reply-all برای بیش از ۵ هزار دریافت کننده جلوگیری کند.

به گزارش سئو بوی به نقل از تلگراف، به زودی قابلیت reply-all منسوخ می شود. تعدادی زیادی از کارمندان بطور اشتباهی یک ایمیل را به تمام همکاران خود ارسال می کنند و این امر زنجیره ای از انبوه ایمیل ها را به وجود می آورد که اینباکس فرد را پر می کنند.
در همین راستا نرم افزار ایمیل مایکروسافت به کاربر آگهی می دهد تا چنین اشتباهی را انجام ندهد و اجازه نمی دهد رشته ایمیل ها به افراد ارسال شود.
سال گذشته خاصیت «Reply All Storm Protection» اعلام و هفته گذشته به نرم افزار Office ۳۶۵ اضافه گردید. این خاصیت برای ردیابی رشته ایمیل هایی با بیش از ۵ هزار دریافت کننده ساخته شده است. در این حالت فرد reply all را در یک ساعت حداقل ۱۰ بار تکرار می کند.
در صورت ارسال ایمیلی برای بیش از ۵ هزار دریافت کننده، قابلیت reply برای رشته ایمیل مذکور به مدت ۴ ساعت مسدود می شود. بگفته مایکروسافت این خاصیت علاوه بر جلوگیری از پر شدن اینباکس افراد، مزایای دیگری نیز دارد. ایمیل های Reply-all به اختلال در کسب و کار منجر می شود و در بعضی موارد حتی ایمیل شرکت را برای مدتی گرفتار مشکل می کند.
در حال حاضر نمی توان تعداد دریافت کنندگان رشته ایمیل را مشخص کرد اما مایکروسافت در نظر دارد چنین خاصیت را در آینده ارائه نماید.

You may also like