سئو بوی: رئیس پژوهشگاه فضایی ایران برای همکاریهای مشترک این پژوهشگاه با نیروی هوایی ارتش در حوزه علوم و فناوری فضایی، اعلام آمادگی کرد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در دیدار با امیر سرتیپ خلبان حبیبی، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش در محل این پژوهشگاه، اظهار داشت: رویکرد پژوهشگاه فضایی ایران، کاربردی کردن فناوری فضایی و قراردادن این فناوری ها در سبد مصرف صنایع است. وی به تشریح کارهای پژوهشگاه فضایی در حوزه طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی و سنجشی، خدمات فضاپایه، پیشران ها، توسعه فناوری های فضایی و ایجاد زیرساخت های آزمایشگاهی پرداخت و اظهار داشت: رویکرد ما این است که دانش و فناوری فضایی را کاربردی نماییم تا بخش های مختلف صنعتی کشور بتوانند از این فنآوری ها استفاده کنند. صمیمی اضافه کرد: حالا، بعضی از محصولات این پژوهشگاه در مرحله تجاری سازی قرار دارد و بدین جهت با بخش های دولتی و خصوصی در مذاکره هستیم تا از این دستاوردها در داخل استفاده بهینه شود. رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اظهار آمادگی این پژوهشگاه در انجام تعاملات و همکاریهای مشترک با نیروی هوایی در حوزه علوم و فناوری فضایی، اشاره کرد: این همکاری موجب هم افزایی نیروها و امکانات شده و کارها با سرعت و کیفیت بهتری به انجام می رسد. در این نشست، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش نیز اظهار داشت: کارهایی که در پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشکده های آن در عرصه فضایی صورت گرفته، برای پیشبرد کارهای فضایی کشور باارزش و موثر است و این فرماندهی از این همکاری ها استقبال کرده و پیگیر انجام آن است. وی از دستاوردهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران و مرکز آزمون و یکپارچه سازی بازدید نمود.


منبع:

You may also like