به گزارش سئو بوی رئیس سازمان فضایی ایران اظهار داشت: بررسی روند پیشرفت پروژه های فضایی نشان داده است که شیوع کرونا نتوانسته حرکت متخصصان فضایی کشور را با کندی مواجه کند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، مرتضی براری در توئیتر نوشت: در بررسی روند پیشرفت پروژه های فضایی، به وضوح مشخص است که شیوع کرونا نتوانسته حرکت متخصصان فضایی را کُند کند و پروژه های فضایی با رعایت مسائل بهداشتی با شتاب پیش می رود. رئیس سازمان فضایی ایران افزود: انگیزه بالای متخصصان فضایی برای پیشرفت کشور، عامل اصلی این شتاب است. وی اظهار داشت: تداوم موفقیت ها و تحقق آینده روشن در حوزه فناوری فضایی در گرو حفظ و تقویت این شتاب خواهد بود.


منبع:

You may also like