به گزارش سئو بوی از جانب ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری طرح توسعه فضاهای استارتاپی و آزمایشگاه های این حوزه اجرایی می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه هایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار دارد که همچون این اقدامات می توان به گسترش فضاهای استارتاپی و کمک به متنوع سازی این زیست بوم اشاره نمود.
این برنامه شامل پشتیبانی از توسعه و گسترش فضاهای استارتاپی بخصوص شتاب دهنده ها و آزمایشگاه های زنده می شود. در این طرح مقرر است خدمات متنوعی بر مبنای اولویت های مسئله محور و فناورانه ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال اجرایی شود. این ستاد در تلاش است تا با اتصال بخش دولتی به زیست بوم فناوری، نوآوری و کار آفرینی این حرکت را سرعت بخشد.You may also like