به گزارش سئو بوی موسسان اینستاگرام وب سایتی برای ردیابی شیوع کرونا راه اندازی کرده اند.
به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، کوین سیستروم و مایک کریگر موسسان اینستاگرام اولین محصول مشترک خود بعد از ترک این شرکت را رونمایی کردند. این محصول یک شبکه اجتماعی نیست، بلکه وب سایتی به نام Rt.live است که با گسترش شیوع کرونا مقابله می کند. به قول کریگر این پروژه با استفاده از روش منبع باز(Open Source) سیستروم توسعه یافته که روزانه Rt را بررسی می کند.Rt میانگین تعداد افرادی است که از یک نفر ویروس را دریافت کرده اند. بدین سان مشخص می شود هر ایالت آمریکا چگونه با ویروس کرونا مقابله می کند. اگر شاخصRt کمتر از یک باشد، نشاندهنده مبارزه موفقیت آمیز ضد کرونا بوده است. علاوه بر آن در این وبسایت اطلاعات بهتر خوانش می شود. کاربر می تواند اطلاعات را برپایه منطقه، موخر بودن و غیره مشاهده کند.

You may also like