به گزارش سئو بوی معاون وزیر ارتباطات تأثیر صدمه کرونا بر حوزه فناوری اطلاعات را تایید نمود. به قول وی حدود ۷۱ درصد کسب و کارهای دیجیتال از این شرایط تأثیر منفی گرفته اند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: حوزه فناوری اطلاعات باآنکه در نگاه اولیه صدمه کمی از بحران کرونا دیده است، اما بررسی پیمایشی (جامعه آماری ۱۰۰ شرکت) نشان داده است که تنها ۲۹ درصد کسب وکارهای دیجیتال از این شرایط تأثیر مثبت گرفته اند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات، با اشاره به تأثیر منفی کرونا روی ۷۱ درصد کسب و کارها، اظهار داشت: مهم ترین چالش کسب و کارهای فناوری اطلاعات کاهش تقاضا است و پس از آن، کاهش حضور نیروی انسانی این شرکت ها از چالش های مهم این بخش است.
پیشتر گفته شده بود که حوزه فناوری اطلاعات در بحران کرونا کمترین تأثیر منفی را داشته و صدمه کمی دیده است.

You may also like