به گزارش سئو بوی گوگل می خواهد به کاربران امکان دهد تا با استفاده از خدمات جستجو و نرم افزار نقشه این شرکت برای شناسایی پزشکان در دسترس به صورت مجازی اقدام نمایند.

به گزارش سئو بوی به نقل از سی ان بی سی، گوگل در تلاش است با همکاری پزشکان مختلف در آمریکا دسترسی به خدمات این افراد را به صورت مجازی و از راه دور ممکن کند تا در شرایط قرنطینه کاربران بتوانند از راه تلفن و مکالمات ویدئویی خدمات پزشکی دریافت کرده و برای رفع مشکلات خود اقدام نمایند.
گوگل می گوید با عنایت به شیوع کرونا و خانه نشینی الزامی میلیون ها نفر در سرتاسر آمریکا رجوع حضوری به پزشکان کاهش یافته و مردم ترجیح می دهند به صورت مجازی از خدمات پزشکی استفاده کنند. بنابراین این شرکت می خواهد به افراد نیازمند به خدمات درمانی امکان دهد بدون ترک خانه هایشان به سرویسهای مختلف پزشکی دسترسی یابند.
از این پس مشخصات پزشکانی که به صورت مجازی به بیماران خدمات تلفنی یا ویدئو کنفرانس عرضه می دهند در جستجوگر گوگل و در نرم افزار نقشه آن در دسترس خواهد بود و اگر کاربران عبارت هایی مانند مراقبت درمانی فوری در نزدیکی من یا کلینیک های سرپایی را در گوگل جستجو کنند، اطلاعات مذکور را مشاهده خواهند کرد.

You may also like