به گزارش سئو بوی برخی بانک ها مبادرت به کسر هزینه سالانه ارسال پیامک تراکنش های بانکی از حساب مشتریان خود کرده اند که دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: مردم می توانند از راه اینترنت بانک یا رفتن به شعبه از دریافت این خدمت بانکی انصراف دهند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، بانک ها خدمات مختلفی را به مشتریان خود عرضه می دهند که برای هر کدام از این خدمات، هزینه ای متناسب با آن و بعد از تعیین بانک مرکزی از مشتریان دریافت می کنند.
یکی از خدماتی که بانک ها به مشتریان خود می دهند و اغلب مشتریان نظام بانکی از آن استفاده می نمایند، ارسال پیامک تراکنش های مالی افراد است که برای هر کدام از کارت های بانکی می توان این خدمت را فعال کرد.
هم اکنون، هزینه سالانه ارسال این پیامک ها برای مشتریان، ۱۲ هزار تومان است که این هزینه ابتدای هر سال از حساب مشتریان بانکی کسر می شود و در صورتیکه فردی تمایل به تمدید این خدمت را نداشته باشد، می تواند از آن انصراف دهد.
در همین راستا، برخی بانک ها در اولین ماه سالجاری این مبلغ را به صورت خودکار از حساب مشتریان خود کسر کرده و به آنها اعلام نموده اند که برای انصراف از این خدمت، به بانک مراجعه نموده و انصراف خویش را اعلام کنند.
با عنایت به شیوع کرونا در ایران و اینکه شعب بانکی یکی از مکان های عمومی خطرناک در زمینه انتقال ویروس کروناست، مهم می باشد که رفتن به شعب بانکی به حداقل برسد و در همین خصوص بعضی از مشتریان بانکی نسبت به این مورد که باید به بانک رجوع کنند، ابراز نارضایتی کرده اند.
در اینباره محمدرضا جمشیدی – دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی – درباره کسر هزینه سالانه تراکنش های بانکی از حساب های مشتریان به صورت خودکار، اظهار داشت: این هزینه پیش از این هم به صورت خودکار از حساب مشتریان کسر می شد و اگر فردی تمایل به این سیستم پیامکی بانکی ندارد، می تواند با اطلاع به بانک، آنرا لغو کند.
وی تصریح کرد: برای اطلاع لغو پیامک های بانکی الزامی به حضور در شعبه نیست و مشتریان نظام بانکی می توانند از راه اینترنت بانک هم از دریافت این خدمات انصراف دهند.
جمشیدی با اشاره به اینکه این مورد مختص به دوران انتشار کرونا نیست، اظهار داشت: تمامی بانک ها در حال گسترش بانک داری الکترونیک هستند و در تلاش هستند با رشد این فضا، مراجعات حضوری مشتریان به شعب بانکی را کاهش دهند.
به این ترتیب، مشتریان بانکی برای انصراف از هرگونه خدمات بانک ها می توانند از راه اینترنت بانک هم اقدام نمایند و با انصراف از خدمت موردنظر، هزینه آنرا هم پرداخت نکنند.You may also like