به گزارش سئو بوی یوتیوب ویدئوهایی که پاندمیک ویروس کرونا و اینترنت را به یکدیگر ربط می دهند از پلت فرم خود حذف می کند.

به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، هجوم نظریه های جعلی که پاندمیک کووید ۱۹ را به اینترنتG ۵ ربط می دهد، به سوزاندن یک برج مخابراتی و تهدیدهایی ضد مهندسان شده است.
در همین راستا یوتیوب تصمیم دارد با اخبار جعلی در این حوزه روبرو شود. این شرکت اعلام نموده هرگونه ویدئویی که بدون سند و مدرک به ارتباط بین این دو اشاره کند، قوانین یوتیوب را زیر پا گذاشته و روش علمی غیر معتبر را برای پیشگیری از انتشار کرونا ترویج می دهد.
با این وجود یوتیوب هنوز نتوانسته تمام ویدئوهای حاوی نظریه های جعلی درباره اینترنت نسل پنجم را حذف کند.
در عوض این شرکت اعلام نموده از روش های دیگری برای کنترل محتوای جعلی استفاده می نماید. بعنوان مثال یوتیوب سفارش به تماشای ویدئوها را کاهش داده و آنها را از نتایج جستجو حذف می کند یا اجازه نمی دهد از درآمدهای تبلیغاتی استفاده کنند.
این اقدام یوتیوب ازانتشار بیشتر اخبار جعلی جلوگیری می کند.

You may also like