به گزارش سئو بوی با تعطیل شدن بسیاری مشاغل و اصناف برای پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا در کشور، مشکلات معیشتی و ترس از بیکار شدن هم به دغدغه های مردمی اضافه شده است. قشر عظیم هنرمندان و صنعت گران صنایع دستی و بخصوص آنهایی که در روستاها مشغول به کار بودند هم از این جمله اند که بیکاری آنها در این روزهای کرونایی برای بعضی از فعالان این حوزه دغدغه آفرین شده است.
در همین راستا حسین بختیاری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی در گفتگو با ایسنا معتقد است که «در شرایط فعلی تنها راه ممکن اعمال کمک های حمایتی است؛ یعنی تسهیلاتی که بتواند بعنوان چاره مدبرانه عمل کند و نه اینکه مُسکنی داده شود که دردهای بعدی را بیشتر کند؛ بعنوان مثال متولیان و دستگاه های مسئول نباید امکاناتی را در اختیار هنرمندان قرار بدهند و سپس با درصدی بازپرداخت بگیرند. این سبب می شود که هنرمندان در آینده با چالش بزرگ تری برای ادامه کارشان مواجه شوند.
او افزود: در واقع باید تدبیر مسئولانه و عادلانه ای اتخاذ و بسته حمایتی برای هنرمندانی که واقعا صدمه دیده اند در نظر گرفته شود. خیلی از تولیدکنندگان صنایع دستی نیازی به کمک های دولتی ندارند و به همین خاطر هم باید به کسانی توجه گردد که بیشتر نیاز دارند؛ ازاین رو اگر متولیان امور امکانات و بودجه ای دارند که کنار گذاشته اند و می خواهند برای پروژه ای هزینه کنند باید این هزینه را الان برای هنرمندان مصرف کنند.
بختیاری همینطور درباره احتمال راه اندازی بازار مجازی صنایع دستی، تصریح کرد: تصمیم خوبی است، ولی در شرایطی که فعلا مردم در کش و قوس تأمین مایحتاج عمومی خودشان هستند، کسی صنایع دستی نمی خرد. الان شرایط بحرانی است و باید مدبرانه تصمیم بگیریم. پیشنهادم این است که هر چند مختصر، اما باید در شأن افراد به این هنرمندان کمک های مالی شود. بخصوص آن قشری که در روستا هستند و جزو قشر صدمه پذیر صنایع دستی محسوب می شوند. ما هم بعنوان تشکل ها می توانیم به این جریان کمک و هنرمندان و کارگاه هایی که احتیاج به کمک دارند را شناسایی نماییم و اطلاعات را در اختیار متولیان امور در استان ها قرار دهیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی، اظهار نمود: برای انجام این امر باید در بین تصمیم گیران و متولیان اصلی همانند وزیر و معاونان انگیزه لازم وجود داشته باشد؛ حتی اگر لازم است رئیس جمهور هم باید به این مسئله ورود کند. قشر میلیونی صنایع دستی ایران امروز در مضیقه و در فشار معیشتی قرار گرفته اند؛ قشری که بخش زیادی از آنها زنان هنرمندی هستند که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند.You may also like