به گزارش سئو بوی وزیر ارتباطات اظهار داشت: امشب ۱۴۰۰گیگابیت بر ثانیه به ظرفیت هسته شبکه IP زیرساخت افزوده می شود تا آماده نوروز باشیم.
‏به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: پهنای باند ارتباطات بین الملل در ۲ هفته اخیر ۲۰ درصد رشد داشته است. وی اظهار داشت: پهنای باند ارتباطات داخلی ۶۰ درصد، مصرف حجمی کاربران شبکه ثابت خانگی ۱۰۰ درصد و مصرف حجمی کاربران شبکه موبایل ۴۰ درصد در ۲هفته اخیر رشد داشته است. وزیر ارتباطات افزود: ‏امشب ۱۴۰۰گیگابیت بر ثانیه دیگر به ظرفیت هسته شبکه IP زیرساخت افزوده می شود تا آماده نوروز باشیم.


منبع:

You may also like