به گزارش سئو بوی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از صدور صورتحساب جداگانه برای خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و فعال سازی بسته وس به انتخاب مشترک، اطلاع داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی از تصویب و ابلاغ مصوبه مربوط به ضوابط عرضه و استفاده از خدمات ارزش افزوده اطلاع داد. وی اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با عنایت به مصوبه شورایعالی مجازی و با هدف پشتیبانی از حقوق مشترکین الحاقیه ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره عرضه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تصویب کرد. فلاح جوشقانی با اشاره به وجود برخی چالشها در عرضه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی بعضی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه های عضویت، روشهای استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن اضافه کرد: در این مصوبه مبحث اعتبار خدمات ارزش افزوده پیشبینی شده که برپایه آن مشترک می تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها هم صرفاً به مشترک اجازه می دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می شود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد. وی تصریح کرد: دارندگان پروانه هم موظف می باشند بعد از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از جانب مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آنرا به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، خدمت درخواستی را برای وی فعال کنند. فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه هرگونه تمدید یا فعال سازی مجدد اعتبار خدمات ارزش افزوده باید بعد از درخواست مجدد از جانب مشترک صورت گیرد اضافه کرد: دارنده پروانه موظف است بعد از آخر اعتبار خدمات ارزش افزوده پیامکی در خصوص آخر اعتبار این خدمات برای مشترک ارسال نماید و برای مشترکان تلفن ثابت و همراه دائمی به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند.

You may also like