به گزارش سئو بوی توئیتر ویدئوهای باز ارسال شده از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بعنوان ویدئوهای ساختگی که به شکل فریبنده ای دستکاری شده اند، از ویدئوهای غیرجعلی متمایز کرده است.

به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، این نخستین بار است که توئیتر دست به چنین اقدامی می زند و ویدئوی بازارسال شده توسط یکی از کاربران خویش را با برچسب فریبنده مشخص می کند.
ویدئوی مورد اشاره توسط مدیر حساب توئیتر کاخ سفید تولید و انتشار یافته و توسط دونالد ترامپ باز ارسال شده است. در این ویدئو جو بایدن کاندیدای اصلی جمهوری خواهان و رقیب احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا مورد تمسخر قرار گرفته است.
توئیتر دستورالعملی را در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا منتشر نموده که بر مبنای آن هر ویدئویی که به شکلی فریبنده و با هدف گمراه کردن مردم در این شبکه اجتماعی منتشر شود، برچسبی با هدف آگاه کردن مردم دریافت خواهد نمود.
در ویدئوی علامت زده شده توسط توئیتر جو بایدن به صراحت از انتخاب مجدد دونالد ترامپ بعنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا یاد می کند. امری که قطعا به دروغ به وی نسبت داده شده است. ترامپ پیش از این هم با انتشار عکس ها و ویدئوهای هجوآمیز بارها به تمسخر رقبای دموکرات خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخته بود.

You may also like