به گزارش سئو بوی اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه تعرفه ترافیک سامانه های آموزش غیرحضوری دانشگاه صنعتی شریف را به یک سوم کاهش دادند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، به منظور پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا، دانشگاه شریف کلاس های آموزشی خویش را تا آخر سال به صورت مجازی برگزار می نماید. در همین راستا طی پیگیری های مسئولین دانشگاه شریف، اپراتورهای اول و دوم همراه تلفن همراه هزینه ترافیک مربوط به سه سامانه در رابطه با آموزش الکترونیکی برای مشترکین خود در دانشگاه شریف را به میزان یک سوم کاهش دادند.
طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه شریف، از روز سه شنبه ۱۳ اسفندماه سالجاری سه سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه شریف شامل؛ سامانه کلاس های مجازی(vclass.ecourse.sharif.edu)، سامانه درس افزار شریف (cw.sharif.edu) و سامانه درس افزار آزاد شریف (ocw.sharif.edu) از این تعرفه برخوردار خواهند شد.

You may also like