به گزارش سئو بوی هواوی تصمیم دارد اولین کارخانه تولید تجهیزات ۵G را در فرانسه تاسیس کند. سرمایه گذاری اولیه برای تاسیس کارخانه ۲۰۰ میلیون یورو است.
به گزارش سئو بوی به نقل از گیزموچاینا، این اقدام در جهت برنامه های شرکت چینی برای توسعه نفوذ خود در اروپا و فراهم کردن تجهیزات شبکه ۵G دراین منطقه است. کارشناسان معتقدند ساخت کارخانه هواوی به کاهش تنش ها با آمریکا کمک می نماید. پیش از این آمریکا این شرکت را متهم کرده بود با استفاده از تجهیزات مخابراتی از کاربران خود جاسوسی می کند. به قول لیانگ هوا مدیر شرکت «هواوی تکنولوژیز» این شرکت ۲۰۰ میلیون یورو (معادل ۲۱۷ میلیون دلار ) برای اولین مرحله راه اندازی این کارخانه هزینه می کند. پیشبینی می شود کارخانه مذکور حدود ۵۰۰ شغل جدید در منطقه محل راه اندازی ایجاد کند. هم اکنون توسعه شبکه ۵G برای کشورهای توسعه یافته اهمیت زیادی دارد و خیلی از کشورها تلاش دارند در توسعه زیربنای نسل پنجم اینترنت از یکدیگر سبقت بگیرند. هواوی یکی از پیشتازان حوزه شبکه ۵G بشمار می رود اما فعالیت در کشورهای غربی مانند آمریکا و چند کشور اروپایی چالش برانگیز است. لیانگ هوا در یک کنفرانس جدید در اینباره اظهار داشت: این کارخانه نه فقط برای فرانسه بلکه به تمام بازار اروپا سرویس می دهد. فعالیتهای گروه ما جهانی است و بنابراین نیاز داریم در سطح جهانی هم فعال باشیم. به عبارت دیگر هرچند کارخانه جدید هواوی در فرانسه تاسیس می شود اما هدف آن دسترسی به کل بازار اروپا است. علاوه بر آن هواوی تلاش دارد تأثیر بیشتری در اروپا و سراسر جهان داشته باشد.

You may also like