سئو بوی: وضعیت توسعه تلفن همراه تا اختتام سه ماهه سوم سال جاری حاکی از آنست که بیشتر از ۱۱۸ میلیون خط فعال در کشور وجود دارد و ضریب نفوذ توسعه، ۱۴۲.۱۱ درصد است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، ۱۹ مردادماه سال ۱۳۷۳ بود که عرضه سیمکارت تلفن همراه در ایران رسماً شروع شد و امسال، ۲۵ سال از واگذاری و شروع به کار نخستین سیمکارت ها می گذرد.
مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸، خطوط واگذارشده دائمی ۲۴ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۵۷ عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۶۲ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۳۰ عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۱۸۶میلیون و ۴۲۱ هزار و ۸۷ عدد و ضریب نفوذ را به ۱۴۲.۱۱ درصد می رساند.
از میان خطوط واگذارشده، ۲۱ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۹۴۶ خط دائمی فعال و ۹۶ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۴۷۳ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۱۸ میلیون و ۶۱ هزار و ۴۱۹ عدد می رساند.


البته بیشتر بودن ضریب نفوذ سیمکارت از ۱۰۰ درصد، نشان میدهد که تعداد سیمکارت های موجود، از جمعیت ایران بیشتر است که این مساله بااینکه می تواند حاکی از چند سیم کارته بودن افراد باشد، اما نشان میدهد به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیمکارت هم نداشته باشد.
همین طور پوشش شهرها و روستاها و جاده ها برمبنای پایین ترین سطح تکنولوژی حاکی از آنست که ۳۰۳۵ شهر و بیشتر از ۱۷۴ هزار کیلومتر جاده ای تحت پوشش اپراتورها قرار دارند که این آمار به تفکیک در جدول زیر آمده است.


منبع:

You may also like