به گزارش سئو بوی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره حملات اخیر سایبری به زیرساخت های کشور اظهار داشت: ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش پیدا کند و از این طریق این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت را پایین می آورد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، این روزها از گوشه و کنار، اخباری در خصوص حملات هکری و حمله به زیرساخت های کشور شنیده می شود و هفته گذشته هم گسترده ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران ضد زیرساخت های کشور اجرا شد که به قول مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، پیش از این نظیر نداشته است.
در این راستا امیر ناظمی – معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – در گفتگو با ایسنا، درباره حملات چند روز اخیر به زیرساخت های کشور بیان نمود: این روزها حملات سازمان یافته از خارج از کشور به زیرساخت ها انجام می شود و حجمش بسیار گسترده است و با یک رشد نمایی دارد. این حملات در این سطحی که الان وجود دارد، هیچ وقت نبوده و پیک حملات نسبت به کل ماکزیمم تاریخ گذشته، از هفته پیش دو برابر شده است.
وی با بیان این که شرکت ارتباطات زیرساخت کشور این مورد را کنترل می کند که حملات از بیرون به داخل کشور وارد نشود، اضافه کرد: مقابله با این حملات DDoS با استفاده از یک سپر محافظ است که ما زیرساخت های داخل را در مقابل حملات بیرون محافظت نماییم، البته این بدان معنا نیست که همه حملات از خارج کشور است، بلکه از داخل هم حملاتی داریم. از طرفی بعضی دیتاسنترهای ما تابحال با چنین حملاتی مواجه نبوده اند و آمادگی لازم را هم نداشتند که بخواهند با این حملات برخورد کنند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تأثیر این حملات اینترنتی بر زیرساخت ها اظهار نمود: کیفیتی که مردم دریافت می کنند، تحت تأثیر قرار گرفته است. ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش پیدا کند و از این طریق نارضایتی بوجود آمده و یا این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت اینترنت را پایین می آورد.
ناظمی تصریح کرد: در این شرایط و زمانی که فشار این اندازه زیاد است به صورتی که سبب می شود کیفیت اینترنت کاهش پیدا کند، کافی است این شایعه هم ایجاد شود که دولت اینترنت را قطع کرده که متاسفانه پذیرفتنش هم برای مردم راحت است.You may also like