به گزارش سئو بوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که امروز پرتاب ماهواره ˮظفرˮ با شکست مواجه گردید، اظهار داشت: اما ما متوقف نخواهیم شد. ماهواره های ایرانی بهتری در راهند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: “امروز پرتاب ماهواره “ظفر” ناموفق بود. مثل خیلی از پروژه های علمی، شکست صورت گرفت. فالکون ۹، جونو ۲، اطلس، پروتون ام و آنتارس صرفا نمونه هایی از شکستهای آمریکا در پرتابهای فضایی هستند.
اما ما متوقف شدنی نیستیم! ما ماهواره های ایرانی فوق العاده تری را در راه داریم!”

You may also like