به گزارش سئو بوی یک سناتور امریکایی از کمیسیون فدرال تجارت آمریکا خواست تا در مورد عملکرد و رویه های مشکوک برخی برنامه ها و افزونه های بلوکه کننده تبلیغات اینترنتی تحقیق کند.

به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، برخی کارشناسان می گویند شرکت های بلوکه کننده تبلیغات اینترنتی که بدین منظور نرم افزارهایی را تولید و عرضه می کنند، امکان دارد پشت پرده با برخی آگهی دهندگان برای بلوکه نکردن تبلیغات آنها در فضای مجازی به توافق رسیده باشند.
گفته می شود در همین راستا پول هایی هم از جانب برخی مؤسسات تبلیغاتی به شرکت های بلوکه کننده آگهی های تبلیغاتی پرداخت می شود.
نگرانی های موجود در این حوزه سبب شده تا سناتور ران وایدن با ارسال نامه ای برای کمیسیون فدرال تجارت آمریکا از آنان بخواهد در این حوزه تحقیق کنند تا مشخص شود آیا نرم افزارهای بلوکه کننده تبلیغات رویه هایی ناعادلانه، فریبنده و ضد رقابتی داشته اند یا خیر.
یکی از برنامه هایی که در این حوزه عملکرد مشکوکی دارد، AdBlock است که به فروشنده ای ناشناس فروخته شده و گفته می شود از آن زمان به بعد سیاست های خویش را در زمینه رعایت حریم شخصی کاربران بی سروصدا تغییر داده است.

You may also like