به گزارش سئو بوی مدیرعامل بورس کالا از مذاکره بین بورس کالا و وزارت ارتباطات برای بورسی شدن پهنای باند اینترنت اطلاع داد.
حامد سلطانی نژاد در گفتگو با ایسنا، با اشاره به مذاکرات اولیه با وزارت ارتباطات، اظهار نمود: در حوزه معاملات پهنای باند اینترنت مذاکرات اولیه ای با وزارت ارتباطات داشتیم که هنوز موفق نبوده است. محور مذاکرات این بود که اگر مقرر است پهنای باند واگذار شود در یک قالبی به بورس کالا بیاید و از این طریق واگذار شود.
وی افزود: این طرح از جانب بورس کالا عرضه شد اما دوستان ارتباطات و زیرساخت مدل ما را نپذیرفته اند اما رایزنی با آنها ادامه دارد. آنها ملاحظاتی دارند و اعتقاد دارند که تعداد عرضه کننده این حوزه محدود است و بازاری نیست که مردم درگیر آن شوند. درحالی که عقیده بورس کالا این است که چرا پهنای باند را عده خاصی به شکل محدودی عرضه کنند و عده خاصی هم بخرند؟
مدیرعامل بورس کالا تصریح کرد: این حوزه می تواند در بورس کالا ارائه شود و در فرآیند رقابتی صورت بگیرد و مردم ازاد باشند از بین شبکه های مختلف قیمت مناسب تری را انتخاب کنند اما دوستان وزارت ارتباطات ملاحظات مقرراتی، پهنای باند و ترافیک شبکه و… دارند.
بر اساس این گزارش، از دیگر حوزه هایی که بورس کالا درحال مذاکره برای عرضه آن در این بازار است راه اندازی تهاتر مصالح ساختمانی در بورس کالا بوده که مذاکرات اولیه بین بورس کالا و وزارت راه و شهرسازی جهت راه اندازی بازار تهاتر پروژه های مسکن صورت گرفته است.You may also like