به گزارش سئو بوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: به دنبال بروز اختلالات فنی در شبکه دیتای تلفن ثابت برخی مناطق تهران طی روزهای اخیر، خسارت وارده به مشترکان جبران می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از شرکت مخابرات ایران، سیدمجید صدری اظهار داشت: به دنبال بروز اختلالات فنی در شبکه دیتای تلفن ثابت برخی مناطق تهران در ایام اخیر، این موارد سریعا بررسی شده و ضمن جبران اختلالات فنی پیش آمده، خسارت وارده به مشترکین هم به نحو مقتضی جبران می شود. وی تصریح کرد: بروز هر گونه اختلال در راه خدمت رسانی به مشتریان مخابرات به هیچ وجه پذیرفته نیست و علاوه بر جبران سریع اختلالات فنی پیش آمده و دلجویی از مشترکان، با مقصرین بروز این اتفاق ناخوشایند به صورت جدی برخورد می شود. صدری با تاکید بر ضرورت استمرار ارتباطات و عدم قطعی و پایداری شبکه دیتا در سراسر کشور اظهار داشت: به رغم گستردگی مجموعه خدمات عرضه شده به مشتریان در بخش های مختلف صوت و دیتا به انواع مشتریان خانگی، تجاری و عمده توسط شرکت مخابرات ایران، با عنایت به اهمیت پایداری ارتباطات، هیچ گونه قطعی قابل پذیرش نمی باشد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، تصریح کرد: علاوه بر تذکر به زیر مجموعه های مرتبط فنی و شبکه در مورد ضرورت برقراری همیشگی ارتباطات در بخش های مختلف، با مسؤلان خاطی و کم توجه که در این اختلال چندروزه نقش داشتند، برخورد لازم صورت می پذیرد. وی اظهار داشت: تمام مشترکان مخابرات در سراسر کشور می توانند شکایات و انتقادات خویش را برای عرضه بهتر خدمات با سامانه ارتباط مردمی ۲۰۲۱ و همینطور درگاه ارتباط مستقیم با مدیرعامل در وب سایت شرکت مخابرات در بین بگذارند.

You may also like