به گزارش سئو بوی چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی، اردیبهشت ماه ۹۹ در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای برگزار می گردد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و کمیته دائمی تشعشعات فضایی، دوم و سوم اردیبهشت ماه ۹۹ در تهران برگزار می گردد. این همایش علمی با محوریت شناسایی، سنجش و آشکارسازی تشعشعات فضایی، اثرسنجی تشعشعات فضایی، راهکارهای حفاظت، مقاوم سازی و کاهش صدمه پرتویی، زیست پرتویی فضایی و سیاست ها، برنامه ها و راهبردها برگزار می شود. ارسال مقالات به این کنفرانس شروع شده و تا ۲۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. ثبت نام شرکت در این کنفرانس هم از ۱۵ بهمن ماه شروع می شود. در همین حال اعلام نهایی پذیرش مقالات ۲۸ اسفنماه و آخرین فرصت ثبت نام در کنفرانس هم ۱۸ فروردین ماه اعلام شده است. برگزاری کارگاههای جانبی در جهت محورهای کنفرانس همچون برنامه های این رویداد است و مقالات برتر علاوه بر دریافت جوایز، در مجله علوم و فنون هسته ای و فصلنامه علوم و فناوری فضایی منتشر خواهند شد. سازمان فضایی ایران، سازمان انرژی اتمی، وزارت ارتباطات، پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه ICT همچون حامیان این کنفرانس هستند.

You may also like