سئو بوی: کتاب تهدیدات سایبری ایالات متحده مقابل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران منتشر گردید.

به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، در این کتاب که توسط دکتر احسان موحدیان نوشته شده است، عملکرد دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و به خصوص وزارت امور خارجه این کشور در برای استفاده از فضای سایبری به منظور تأثیرگذاری بر افکار عمومی کاربران ایرانی اینترنت مورد بررسی قرار گرفته است.
بدین منظور محتوای انتشار یافته بوسیله صفحه فیسبوک فارسی وزارت خارجه آمریکا و همین طور سایت های رادیو فردا و رادیو آمریکا مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته و بوسیله انتشار یک پرسش نامه آنلاین این مساله بررسی شده که هر یک از این ابزار تا چه حد بر طرز فکر کاربران ایرانی اینترنت در مورد شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران و آمریکا تأثیرگذار بوده اند.
در انتهای این کتاب سفارش هایی خطاب به دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت فضای سایبر به منظور مقابله با تهدیدات سایبری آمریکا ارائه شده است.


منبع:

You may also like