به گزارش سئو بوی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های کامپیوتری با اشاره به اینکه هر زمان از بازی های دیجیتال صحبت کردیم، به سراغ تهدید و صدمه های آن رفته ایم، اظهار داشت: بازی ظرفیت های متفاوتی دارد که می تواند آموزش را بهینه کند و اگر به این مورد نگاه جدی اتفاق بیفتد حتما می تواند در کشور ما تحولی را در نظام آموزشی ایجاد کند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، سید صادق پژمان در مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه بازی های جدی که عصر روز جمعه، ششم دی ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اهداف مهم این کنفرانس کمک به توسعه، تحقیق، تولید و ترویج بازی های جدی بوده است. درحقیقت پس از خاتمه این برنامه کار اصلی ما آغاز می شود. یکی از اقدامات مهم ما این است که اهمیت بازی های جدی را در مجموعه های دولتی، خصوصی، نخبگان و رسانه ها منعکس نماییم.
وی افزود: در طول این چند سال با اقداماتی که مجموعه بنیاد انجام داده است، شاهد توسعه و رشد این فضا هستیم ولی این فعالیت ها کافی نیست. با عنایت به اینکه بازی سازان امروز درگیر این مورد هستند و اهمیت این مورد را درک می کنند، لازم است که ما هم فعالیتهای جدی تر و موثرتری را انجام بدهیم.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های کامپیوتری خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که امسال به صورت جدی پیگیر شدیم، این بود که این درک به سایر بخش های کشور هم منتقل شود. ما امروز شاهد مشارکت حضور ۱۴ دستگاه مختلف در این عرصه هستیم که هرکدام مأموریت های متفاوتی دارند. در این مدت پیگیری های بسیاری صورت گرفت و تلاش هایی انجام گرفت که منجر به گفت وگوهایی شد که دریچه پیشرفت را برای افراد بسیاری باز کند.
پژمان با اشاره به اینکه مشارکت دستگاه ها در این مورد بیشتر شده است، اضافه کرد: امروز در تعداد جوایز این مشارکت را می بینیم. همین که کمک دستگاه ها و مشارکت آنها بشتر شود، در آینده سبب خواهد شد که ما به هم بازار بزرگتری برسیم و صنعت بازی های کامپیوتری هم توسعه پیدا کند.

بازی های کامپیوتری مغفول مانده اند
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین بحث هایی که در بخش های مختلف کشور، ظرفیت های آن مغفول واقع شده بازی های کامپیوتری است، اظهار نمود: این غفلت هم به علت این است که ما هر زمان از بازی های دیجیتال صحبت کردیم، به سراغ تهدید، مشکلات و یا صدمه های آن رفته ایم. بر همین مبنا در مجموعه بنیاد اقداماتی را در این عرصه انجام می دهیم.
وی با اشاره به اینکه ما در رسانه های جدید گرفتار سوء مصرف هستیم، افزود: برهمین اساس لازم است اقداماتی را برای نحوه مصرف و مواجهه با بازی های کامپیوتری انجام و تجربیات این عرصه را در این خصوص انتقال دهیم. بنابراین این تغییر دیدگاه باید اتفاق بیفتد که بازی ظرفیت های دیگری هم دارد و می تواند بیشتر از منافع و در امتداد برنامه ها و مأموریت های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های کامپیوتری افزود: یکی از ظرفیت های بازی های جدی، فرصت های آموزشی برای کشور است. ما امروز در مبحث آموزش گرفتار مشکلات جدی هستیم، بنابراین اینکه بتوانیم در همه بخش ها روش های سنتی را تبدیل به روش های نوین نماییم، یکی از اهداف و اقدامات ماست. برهمین اساس یکی از مسیرهای موفق در مبحث آموزش استفاده از مسیر بازی های جدی است که می توان با هزینه کم از آن استفاده نماییم.
پژمان افزود: امروز در مبحث آموزش شاهد این هستیم که تلاش می نماییم ولی اثر اقدامات، قابل قبول نیست، اما بازی پیش از اینکه سرگرمی باشد، هیجان و جذابیت است و ظرفیت های متفاوتی دارد که می تواند آموزش را بهینه کند. اگر به این مورد نگاه جدی اتفاق بیفتد حتما می تواند در کشور ما تحولی را در نظام آموزشی ایجاد کند.
وی بیان کرد: دست اندرکاران در نظام سلامت، در طول این چند دوره مشارکت و همکاری بسیار خوبی داشتند. باتوجه به اینکه با هزینه های سنگینی که در نظام سلامت و نظام درمان مواجه هستیم، راهکارهای موثری را می توان در عرصه بازی های جدی برای تجویز و درمان خیلی از بیمارها داشته باشیم.

ارائه راهکارهایی در حوزه اقتصادی و فرهنگی
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های کامپیوتری خاطرنشان کرد: بازی های کامپیوتری می تواند درمان خیلی از مشکلات جسمی و روانی باشد. بازی های کامپیوتری می تواند راه کارهایی را در حوزه های اقتصادی، کسب و کار، فرهنگی و در فضاهای عینی و واقعی داشته باشد و بر آنها تأثیر بگذارد. بازی های جدی می تواند کیفیت زندگی را ارتقا بدهد، براین اساس نیازمندیم در این عرصه از تمامی دست اندرکاران این عرصه ازجمله بنیاد ملی بازی های کامپیوتری تا دستگاه های مشارکت کننده در این جایزه و رسانه ها و تولیدکنندگان مطالبه نماییم.
پژمان با اشاره به اینکه خیلی از افرادی که در این عرصه حضور دازند، نخبگان هستند که باید دغدغه و اهمیت این عرصه را به همه بخش های کشور منتقل کنند، اظهار داشت: باید منابع مالی را در این حوزه درست مدیریت نماییم و اهمیت این فعالیت را انعکاس دهیم و اگر این اتفاق رخ دهد می توانیم سرمایه گذاران را هم برای این مورد جلب نماییم. امروز ۱۴ دستگاه در این عرصه درگیر هستند و با ما مشارکت می کنند. بنابراین هدف این بود که همین دستگاه ها بتوانند پیشران این حوزه و الهام بخش بقیه دستگاه ها برای سرمایه گذاری و تامین منابع مالی باشند.
وی اظهار نمود: در این عرصه غفلت از تجاری سازی راحت تر اتفاق می افتد. همینطور محصول راحت تر تولید می شود و وقتی این زنجیره درست کار کند، قاعدتاً ما به توسعه این حوزه کمک کردیم. بنیاد در این رویداد کوشیده که معبر میان سرمایه گذاران و کسانی که منابع دارند با مجموعه تولیدکنندگان باشد و باید تلاش نماییم که در طول سال این ظرفیت پیگیری شود.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های کامپیوتری با اشاره به اهمیت تولید دانش در عرصه بازی های کامپیوتری اظهار داشت: ما اگر در این بخش تولید دانش نداشته باشیم، حتما در آینده گرفتار مشکل می شویم. بنابراین با برگزاری سمپوزیوم این رویداد سعی کردیم این وجه کار را تقویت نماییم. با تقویت مبانی نظری و علمی تلاش می نماییم این پشتوانه ها برای اقدامات بعدی در کشور محکم تر شود تا کسانی که بعداً در این عرصه کار می کنند، بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند. امیدواریم از ظرفیت بازی های جدی بیشتر استفاده گردد و بعنوان بازو در حل مسایل کشور کمک و یاری رسان باشد.You may also like