به گزارش سئو بوی وضعیت شکایت های ثبت شده از خدمات از آن حکایت می کند که در آبان ماه سال جاری، ۷۹ شکایت ثبت شده که ۳۹.۲ درصد شکایات مربوط به پست پیشتاز بوده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، شکایت های ثبت شده از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری تغییر چندانی نداشته است و کاربران در صورت نارضایتی از هر یک از خدمات پستی، می توانند به سامانه ۱۹۵ رجوع و مورد شکایت خویش را اعلام کنند.
در آبان ماه، ۷۹ شکایت ثبت شده که ۳۹.۲ درصد شکایات مربوط به پست پیشتاز بوده و در آبان ماه نسبت به مهرماه کاهش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی شده در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۴۸.۶ درصد کاهش داشته، درحالی که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۳۰.۱ درصد کاهش داشته است. با عنایت به این آمار می توان نتیجه گرفت عملکرد پست در رسیدگی به شکایات در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش ۱۸.۵درصدی داشته است.
سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ به منظور افزایش رضایت کاربران و رسیدگی به شکایت های مردمی در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان به راه افتاده است.
اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی (سامانه ۱۹۵) را تا آخر آبان ماه سال جاری منتشر نموده است.
مهم ترین نتایج حاصل از تحلیل داده های استخراج شده از آن حکایت می کند که در آبان ماه در حوزه خدمات پستی، ۷۹ شکایت ثبت شده که ۳۹.۲ درصد شکایات مربوط به پست پیشتاز بوده و در آبان ماه نسبت به مهرماه کاهش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی شده در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۴۸.۶ درصد کاهش داشته، درحالی که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۳۰.۱ درصد کاهش داشته است. با عنایت به این آمار می توان نتیجه گرفت عملکرد پست در رسیدگی به شکایات در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش ۱۸.۵ درصدی داشته است.


کاربران سرویس های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی می توانند با رفتن به سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، تماس با تلفن گویای ۱۹۵ شکایت های خویش را از سرویس های مختلف حوزه ICT ثبت و پیگیری کنند. کاربران در صورت نارضایتی از هر یک از خدمات پستی، می توانند به این سامانه رجوع و مورد شکایت خویش را اعلام کنند و همینطور از وضعیت رسیدگی به شکایت خود آگاه شوند.You may also like