سئو بوی: بررسی های مؤسسه امنیتی کاسپراسکای نشان میدهد حملات باج افزارها به شهرداری ها و مؤسسات مرتبط به آنها مانند شوراهای شهرها در سال ۲۰۱۹ به شدت افزایش یافته است.

به گزارش سئو بوی به نقل از آسین ایج، برمبنای همین بررسی در سال ۲۰۱۸ حداقل ۱۷۴ شهرداری یا مؤسسه و نهاد وابسته به شهرداری ها در سراسر جهان هدف حملات باج افزاری قرار گرفته اند.
۱۷۴ شهرداری یا نهاد وابسته به شهرداری که در نقاط مختلف دنیا مورد حمله باج افزاری قرار گرفته اند در مجموع دارای بیشتر از سه هزار زیرمجموعه بوده اند. میزان این حملات در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد.
مجموع خسارات مالی ناشی از این حملات باج افزاری از مرز ۵۳ میلیون دلار گذشته و هر یک از آنها بطور متوسط بیشتر از ۱۰۳ هزار دلار خسارت به بار آورده است. البته در این محاسبه، هزینه های مربوط به بازگرداندن کامپیوتر های لطمه دیده به حالت عادی و افزایش امنیت آنها محاسبه نشده است.
باج افزارهای مورد استفاده در این حملات از خانواده های مختلفی هستند، اما سه نوع باج افزار بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار گرفته اند که به ترتیب عبارتند از ریوک، پورگا و استاپ.
ریوک از یک سال قبل در دو بخش دولتی و خصوصی فعال بوده، پورگا که نخستین بار در سال ۲۰۱۶ مشاهده شد اخیرا برای حمله به شهرداری ها به کار رفته و استاپ کمتر از یک سال عمر دارد و معمولاً خودرا در دیگر نرم افزارها مخفی می کند.


منبع:

You may also like